Cau tứ quý là một giống cây được trồng phổ biến ở nước ta. Cau tứ quý có thể trồng làm cảnh hoặc trồng với mục đích lấy quả. Ngoài ra, để cây có năng suất và sinh trưởng tốt thì người trồng phải có kỹ thuật cũng như chăm sóc cây cẩn thận nhất

Xem thêm